Kategorije
 • Medisana MTX merač pritiska – detektuje aritmiju

  Kataloški broj proizvoda: 6878

  Cena: 13,390din. 13,100din.

  Ušteda: 290din. (2.2%)

  Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om.

  Ponuda važi dok traju zalihe

  Naručite telefonom

  011/3334-681

  011/3334-773

  radnim danima od 8-17 subotom od 10-16

  Merač krvnog pritiska na nadlaktici MTX Detektuje aritmiju! 3MAM metod merenja: 3 uzastopna merenja sa pauzama od po 15 sekundi kako bi se eliminisale različite vrednosti usled fluktuacije pritiska. 3MAM tehnologija uveliko minimizuje rizik nedovoljno preciznog merenja. Jedan u nizu vrhunskih aparata čuvene kompanije MEDISANA (Nemacka). Kompanija MEDISANA je više od 20 godina svetski lider u proizvodnji medicinskih aparata za kućnu upotrebu (aparati za porodično zdravlje). Vrhunski kvalitet MEDISANA proizvoda obezbeđen je visokim proizvođackim standardima i sveobuhvatnom kontrolom kvaliteta. MEDISANA proizvodi su klinicki testirani, ispitani po međunarodnim standardima, i poseduju CE 0473 sertifikat, odobren od strane MPG (Medical Products Law). POSTAVLJANJE MANŽETNE: Prvo povežite slobodan deo creva koje se nalazi na manžetni (1) sa meračem pritiska (konektor za manžetnu (9)). Manžetnu postavite na levu nadlakticu (bez odeće) malo iznad lakta. Ako imate tesnu odeću, vodite računa da zavrnuti rukavi ne utiču na cirkulaciju. Crevo postavite tako da ide sredinom nadlaktice prema dlanu. Vodite računa da manžetna nije uvrnuta. Zategnite manžetnu oko ruke ali ne previše. Pravilan položaj za vreme merenja Merite krvni pritisak u sedećem položaju. Ruku opustite i postavite je lagano na ravnu površinu, npr. sto. Opustite se za vreme merenja: ne pričajte i ne pomerajte se, pošto to može uticati na rezultat merenja. Merenje krvnog pritiska * Jedno merenje: Da biste jednom merili krvni pritisak potrebno je da merač uključite koristeći prekidač ON/OFF (7) i da merač bude u standby modalitetu. Pre početka merenja morate podesiti datum i vreme, morate izabrati korisnika memorije, metod merenja (jedno merenje ili 3MAM metod), kao i uključivanje / isključivanje zvučnog signala (kao što je opisano u uputstvu). * Pritisnite dugme START (3). Merač će izvršiti internu samoproveru. Kada završi na displeju će biti prikazano „ 0 „. Tokom ovog procesa čućete 5 kratkih zvučnih signala. * Zatim manžetna (1) počinje automatsko napumpavanje sve dok ne dostigne neophodan nivo za merenje krvnog pritiska. Kao alternativu pritisak možete pratiti manuelno tako što ćete pritisnuti i držati dugme START (3) nakon što merač automatski napumpa do 30 mmHg. Kada mislite da je merač dostigao dovoljan nivo neophodan za merenje pustite dugme START (3). Na displeju će biti numerički prikazano povećanje pritiska. * Proces merenja počinje automatski kada je završeno napumpavanje tako što se ispušta vazduh iz manžetne. Na displeju je prikazan trenutni pritisak u manžetni. Napomena: Ako za vreme napumpavanja pritisnete dugme START (3), napumpavanje će prestati. Merač će se isključiti i vazduh će biti ispumpan iz manžetne . * U početku, ispumpavanje će se odvijati konstantnom brzinom. Simol za puls (16) će se pojaviti na displeju. Čim može da se odredi puls, ispumpavanje će se uskladiti sa kucanjem srca sve dok se merenje pritiska ne završi. Za vreme merenja čuće se zvučni signal za svaki otkucaj srca, osmi ako prethodno nije isključena opcija za zvučni signal. Istovremeno simbol za puls (16) će treperiti. * Kada je merenje završeno, manžetna će se naglo ispumpati i čuće se duži zvučni signal. * Izmerene vrednosti (13, 14 i 15) će biti prikazane na displeju zajedno sa indikatorom krvnog pritiska prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji WHO (23). Istovremeno će se čuti duži zvučni signal. * Ako uređaj detektuje aritmiju za vreme merenja, simbol za aritmiju (18) će treperiti osam puta zajedno sa izmerenim krvnim pritiskom. Čuće se i osam kratkih zvučnih signala koji upozoravaju korisnika na nepravilan rad srca. * Ako ne pritisnete ni jedno dugme približno 1 minut, merač će se automatski prebaciti u standby modalitet. 3MAM merenje krvnog pritiska (3 uzastopna merenja da bi se izračunala prosečna vrednost) Da biste jednom merili krvni pritisak potrebno je da merač uključite koristeći prekidač ON/OFF (7) i da merač bude u standby modu. Prilikom izbora metoda merenja izaberite 3MAM metod kao što je opisano u uputstvu. Pre početka merenja morate podesiti datum i vreme, morate izabrati korisnika memorije, metod merenja (jedno merenje ili 3MAM metod), kao i uključivanje / isključivanje zvučnog signala (kao što je opisano u uputstvu). 1. Pritisnite dugme START (3). Merač će izvršiti internu samoproveru. Kada završi na displeju će biti prikazano „ 0 „. Tokom ovog procesa čućete 5 kratkih zvučnih signala. Na displeju će biti prikazano (prosek) (21) i „ 1 “ za prvo merenje. 2. Zatim manžetna (1) počinje automatsko napumpavanje sve dok ne dostigne neophodan nivo za merenje krvnog pritiska. Kao alternativu pritisak možete izazvati manuelno tako što ćete pritisnuti i držati dugme START (3) nakon što merač automatski napumpa do 30mmHg. Kada mislite da je merač dostigao dovoljan nivo neophodan za merenje pustite dugme START (3). Na displeju će biti numerički prikazano povećanje pritiska. 3. Proces merenja počinje automatski kada je završeno napumpavanje tako što se ispušta vazduh iz manžetne. Na displeju je prikazan trenutni pritisak u manžetni. 4. U početku, ispumpavanje će se odvijati konstantnom brzinom. Simol za puls (16) će se pojaviti na displeju. Čim može da se odredi puls, ispumpavanje će se uskladiti sa kucanjem srca sve dok se merenje pritiska ne završi. Za vreme merenja čuće se zvučni signal za svaki otkucaj srca, osmi ako prethodno nije isključena opcija za zvučni signal. Istovremeno simbol za puls (16) će treperiti. 5. Prvo merenje krvnog pritiska se završava kada je vazduh potpuno ispumpan iz manžetne za vreme odbrojavanja od 15 sekundi. Za vreme ovog procesa simbol za odbrojavanje (22) treperi. Zvučni signali će se čuti poslednjih 5 sekundi. 6. Umesto „ 1 „ na displeju će sada biti prikazano „ 2 „ što označava drugo merenje. Drugo merenje se odvija na isti način kao i prvo (kao što je opisano u tačkama 2 - 5). 7. Umesto „ 2 „ na displeju će sada biti prikazano „ 3 „ što označava treće merenje. Treće merenje se odvija na isti način kao i prvo (kao što je opisano u tačkama 2 – 4). 8. Kada je 3MAM merenje završeno manžetna će se naglo ispumpati i čuće se duži zvučni signal. 9. Izmerene vrednosti (13, 14 i 15) će biti prikazane na displeju zajedno sa indikatorom krvnog pritiska prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji WHO (23). Istovremeno će se čuti duži zvučni signal. 10. Ako uređaj detektuje aritmiju za vreme merenja, simbol za aritmiju (18) će treperiti osam puta zajedno sa izmerenim krvnim pritiskom. Čuće se i osam kratkih zvučnih signala koji upozoravaju korisnika na nepravilan rad srca. 11. Ako ne pritisnete ni jedno dugme približno 1 minut, merač će se automatski prebaciti u standby modalitet Napomena: Kada koristite uređaj mogu se pojaviti greške Err 1, 2, 3, 5, 6 . Greška Err 6 može se pojaviti samo prilikom merenja pritiska u 3MAM metodu. Za vreme merenja u 3MAM metodu greške Err 1, 2, 3, 5 neće dovesti do prekida merenja, osim ako se dese dva puta za redom. Greška na displeju će uvek biti praćena sa tri kratka zvučna signala. PROBLEMI I REŠENJA Moguće greške prilikom merenja i rešenja: Err 1 Merenje sistolnog (gornjeg) krvnog pritiska je završeno. Uzrok greške može biti loše povezana manžetna sa kućištem merača ili merač nije mogao da nađe puls. Rešenje: Proverite da li je manžetna dobro povezana sa meračem. Err 2 Nefiziološki krvni pritisak je otkriven. Uzrok: ruka se pomerala za vreme merenja. Ponovite merenje i ne pomerajte ruku. Err 3 Ako je manžetni potrebno previše vremena da se napumpa, proverite da li je manžetna dobro postavljena ili da crevo nije dobro postavljeno i negde ispušta vazduh. Proverite da li je sve dobro povezano i ponovite merenje. Err 5 Nije moguće izračunati prosečnu vrednost usled neodgovarajućih uslova prilikom merenja. Ponovite merenje, ne pomerajte ruku i ne govorite Err 6 Bilo je previše grešaka za vreme merenja 3MAM metodom, tako da nije moguće prikazati konačan rezultat merenja. Ponovite merenje. HI Pritisak u manžetni je previše visok (preko 300 mmHg) ili je puls previš visok (preko 200 udaraca u minutu). Opustite se 5 minuta i ponovite merenje. LO Puls je previše nizak (ispod 40 udaraca u minutu). Ponovite merenje. ISKLJUČIVANJE UREĐAJA Ako ne pritisnete ni jedno dugme približno 1 minut, merač će se automatski isključiti i prebaciti u standby modalitet. Merač možete prebaciti u standby mod i pritiskom na dugme START (3). Funkcije meraca pritiska su sada isključene. Vreme i korisnik memorije su konstantno prikazani na displeju. Funkcija alarma će ostati uključena. Ukoliko ne želite da koristite funkciju za prikaz vremena na displeju i alarm možete isključiti uređaj tako što ćete prekidač ON/OFF (7) koji se nalazi na poleđini merača postaviti u poziciju OFF. SNIMANJE REZULTATA MERENJA Ovaj merač krvnog pritiska ima opciju za snimanje rezultata merenja za dva korisnika, za svakog po 99 rezultata merenja. Rezultati merenja se automatski snimaju za izabranog korisnika. Kada se popuni memorija, najstariji rezultat merenja će biti prvi izbrisan. PRIKAZ SNIMLJENIH REZULTATA MERENJA Da biste pregledali snimljene rezultate merenja pritisnite dugme MEMORY (4). Kada svi segmenti na displeju budu prikazani , prosečna vrednost svih merenja za zadatog korisnika će biti prikazana. Ova prosečna vrednost će biti prikazana kao „ A “. Kada ponovo pritisnete dugme MEMORY (4) na displeju će biti prikazani poslednji snimljeni individualni rezultati merenja (prebacivaće se između sistolnog (gornjeg), dijastolnog (donjeg) pritiska, pulsa i datuma/vremena). Ako je merenje izvršeno 3MAM metodom na displeju će biti prikazano (21). Ako je za vreme merenja detektovana aritmija, simbol za aritmiju će biti prikazan, ali neće treperiti. Pritisnite ponovo dugme MEMORY (4) da biste videli ostale izmerene vrednosti. Ako ne pritisnete ni jedno dugme približno 1 minut, merač će se automatski prebaciti u standby modalitet.Medisana MTX merač pritiska - detektuje aritmiju
  Detekcija aritmije
  Rana detekcija povišenog krvnog pritiska u trudnoći (pre-eclampsia)
  Specijalna manžetna
  2 moda merenja krvnog pritiska
  Digitalni LCD ekran
  Memorije: 2 x 99 rezultata merenja
  Nacin merenja: Oscilometrijski
  Napon napajanja: 6 V = 4 baterije AA LR6 od 1,5 V
  Raspon merenja: krvni pritisak: 30 – 280 mmHg / Puls: 40 – 200 otkucaja u minuti
  Tacnost: Krvni pritisak: +/- 3 mmHg / Puls: +/- 5 %
  Način pumpanja/ispumpavanja: Automatsko
  Način isključivanja: Automatsko nakon 1 min
  Uslovi korisćenja: Temperatura 10-40 0C / Vlažnost vazduha do 85% RH
  Uslovi skladištenja: Temperatura od -50 0C do + 50 0C / Vlažnost vazduha do 95% RH
  Dimenzije: 125 x 163 x 65 mm
  Manžetna: 22-30 cm manžetna za odrasle za prosečni obim nadlaktice
  Težina: 535 g sa baterijama
  Sertifikat: CE 0473
  Garantni rok: 3 godine

  KOMPLET sadrzi:
  Merač krvnog pritiska na nadlaktici MTX
  Uputstvo za upotrebu

   

  Karakteristike

  Težina 0.54 kg

  Komentari i ocene

  Još uvek nema komentara i ocena.

  Napišite prvi komentar i ocenu za “Medisana MTX merač pritiska – detektuje aritmiju”

  Vaša adresa emaila neće biti objavljena. Неопходна поља су означена *

  Naručivanje telefonom

  Za naručivanje telefonomneophodno je da imate email adresu i da proizvod nije rasprodat:

  • Pozovete broj 011/33-34-773 ili 011/33-34-681 (radnim danima od 09-17h)
  • Navedete operateru kataloške brojeve proizvoda koje naručujete kao i količinu svakog od njih
  • Navedete operateru lične podatke i adresu isporuke
  • Ukoliko kupujete kao pravno lice pripremite podatke firme:naziv, adresu i PIB broj

  Vreme isporuke proizvoda i troškovi dostave

  Dostava se obavlja kurirskom službom i dodatno se naplaćuje.
  Cenovnik troškova dostave možete videti ovde .
  Isporuka se vrši na teritoriji Srbije bez Kosova.
  Okvirno vreme uručenja proizvoda = Vreme pripreme pošiljke: 3 - 5 dana radnih + Vreme dostave: 1 radni dan.

  Ovaj proizvod se može platiti na jedan od sledećih načina:

  • Platnim karticama: Visa, Master i Maestro
  • Uplatnicom na šalteru (virmanom)
  • E-Banking
  Detaljnije o načinima plaćanja